top of page
Recoltarea probelor de sol
 • Recoltarea probelor de sol se realizează în caroiaj, la adâncimea de 25 – 30 cm pentru culturile de câmp și 50 – 60 cm pentru culturile horti-viticole și pomicole, folosind una din cele 3 tipuri de grile: 1probă medie / 1 ha – pentru culturile horticole, 1probă medie /5 ha – pentru culturile viticole și pomicole sau 1probă medie /10 ha – pentru culturile de câmp. 

Cartări agrochimice
 • Laboratorul BRAICOOP realizează, pe baza analizelor de laborator:

  • situații agrochimice privind textura, porozitatea, pH-ul, conținutul de azot total, fosfor mobil, potasiu mobil, humus, conținutul de nitrați și nitriți, conductivitate electrică, conținutul total de săruri solubile, microelemente, analize foliare etc.

  • Elaborează hărți de sol în format digital și analogic 

Consultanță în agricultură
 • Laboratorul BRAICOOP realizează la cerere:

  • Planuri de fertilizare și corecție a parametrilor agrochimici, cu calcularea dozelor de amendamente,  fertilizanți cu N, P, K sau organici. 

  • Diagnoza unor boli și dăunători la plantele de cultură și consultant în folosirea tratamentelor împotriva buruienilor, bolilor și dăunătorilor

  • Avertizari  fitopatologice

  • Monitorizare meteorologica permanenta

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Informatii despre proiectul de cercetare
BIOSTIM 2016 :
bottom of page